Reference


ESP32 IOT v akciji

2x DHT22

2x Krmiljenje ogrevanja preko Tasmota thermostat

HX711 vaga za plisko bombo

Števec plina

Senzor zunanje svetlobe za krmiljenje senčil

2x DS18B20

4x DHT22

4x Krmiljenje ogrevanja preko Tasmota thermostat


ESP32 krmili 5x LCD 128x64 ST7920


Sestava Wemos modulov

Kontroler za upravljenje rolet in branje temperature

Kontroler ESP32 ima priklopljene 3 koračne motorje z driverji A4988 za krmiljenje rolet in senzor temperature in vlage DHT21. Na njem je sprogramirana TASMATA , podatki pa so povezani preko MQTT protokola v Home Assistant


Uporaba stare tehtnice za spremljanje porabe plina v jeklenki

Predelava stare tehtnice z uporabo HX711 ki je povezan na ESP kontroler z naloženo TASMATO.  Preko MQTT protokola pošilja podatke v Home assistant. Avtomatika pošlje opomnik kdaj je potrebno jeklenko zamenjati.


IOT temperaturni modul

Modul ima priklopljene 4 temperaturne SI7021 in dva DS18B20 senzorje.

SI7021 merijo temperatuiro in vlago po prostorih, DS18B20 pa dvižni in povratni vod centralne ter vse pošilja po MQTT protokola v Home assistant, spodaj pa so tudi slike vrednosti in grafov v njemu


Elektronika za dvižno mizo

Dvižno mizo se kontrolira v enojnim ali dvojnim rahlim udarcem po mizi. Te udarce registrira Piezo senzor in potem kontroler upravlja motor z regulatorjem.

Tiskana vezja


Avtomatika za pametno hišo

Načrtovanje oblikovanje vezja ter razvoj programske opreme za delovanje pametne hiše.

Omogoča upravljanje luči, senčil in drugih porabnikov v vašem domu.

Daljinsko in oddaljeno upravljenje preko mobilnega telefona.

 

Primeri delovanja luči:

- zasenčene luči

- upravljenje več luči hkrati z eno tipko

- izklop vseh luči naenkrat ko zapustimo objekt

 

Primeri delovanja senčil:

- upravljenje več senčil z eno tipko

- avtomatsko delovanje glede na svetlobni senzor

- zastiranje senčil poleti da znižamo temperaturo v prostorih in odstiranje pozimi da prihranimo pri ogrevanju.

 


Zalivalni sistem

Načrtovaje in oblikovanje vezja za zalivalni sistem.


Sonoff v ohišju

Temperaturni javljalnik

Brezžični temperaturni javljalnik, ki javlja kritične temperature v vrtnariji da lahko lastniki obvarujejo svoj pridelek in primerno  ukrepajo v npr. zimskem času ko odpove peč v ogrevanem rastlinjaku.

Krmilnik za 32 LED trakov

Krmilnik veterne elektrarne

Krmilnik preklapla bremena glede na obremenitev veterne elektrarne.

Veterna elektrarna

Vezje spremlja delovanje veterne elektratrne in beleži statistiko na SD kartico in izpisuje grafe na www.

Točilni avtomat

Dozira in beleži iztočeno pijačo lokala. Deluje na časovnem ali števnem principu 

Krmilnik za varilni robot

Krmilnik za dodatno roko samohodilnega varilnega robota.


Indikator temperature in garžnih vrat

Javlja temperaturo in odprtost garažnih vrat. Na ESP modulu je instaliran EaryESP in javlja stanje preko NodeRed na RPI.

Koncentrator za sprejem oddaljenih senzorjev

Dodatek za RPI ki sprejema, shrajnuje in izrisuje stanja senzorjev ki so povezani preko GSM povezave. Senzorji so loclirani po celi sloveniji.

Javljalnik z različnimi senzorji

Načrtovanje in oblikovanje vezja z različnimi senzorji in komunikacijami.

Krmilnik za LEGO

Načrtovanje in oblikovanje 4. slojnega vezje krmilnika za LEGO sisteme ki krmili štiri motorje preko mobilnega telefona. Povezava je vzpostavljena preko Bluetooth.


Avtomatika za "Escape room"

Kontrolira delovanje sobe na principu RFID tako da morejo biti nr. določeni predmeti postavljeni v točno določenem vrstnem redu da se lahko zgodi naslednji dogodek.

Cabelcam kontroler

Načrtovanje in oblikovanje vezja. Sistem je razdeljen na da dela. Kontroler direktno na robotu, drugi del pa je oddaljeni prikazovalnik na katerem se prikazujejo podatki o delovanju na strani operaterja.

 


Krmilnik za toplotno črpalko

Krmilnik za igralniško ruleto

Krmili igralniško ruleto in prikazuje rezultate na www.

Kontroler za leserski razrez

Kontrolira dodatno os v stroju za laserski razrez plastike.

Kontroler za CNC stroj

Načrtovanje in izdelava protipa za CNC stroj.

 


Kontroler za kavomat - prototip in vezje

Izdelava prototipa aparata za pripravo turške kave. Kava se lahko pripravi preko tipkovnice, časovno ali pa daljinsko preko www vmesnika.

Kontroler za CNC

Kontroler za CNC stroj za rezanje pločevine. Priklopi se direktno na driver TB6600 ki nato krmili motor na stroju. Nastavitve dolžine reza se vnašajo preko tipkovnice.